top of page
Borerigg som borrer i en fjellskråning

TJENESTER

Vi utfører alle typer sprengningsarbeid som tomter, veier, grøfter og tilbygg.

HISTORIE
 

Østenstads Sprengningsservice AS ble startet i 1986 av Hallgeir Østenstad.


Vi består i dag av 5 mann og 3 hydrauliske borerigger. Og egen bil for transport av utstyr.

Borerigg som blir fraktet på en båt
KVALITET
Siden starten er det to ting som har drevet oss og som gjør at vi stikke litt mer ut: Det er kvalitet og pålitelighet. Vi har stolthet i det vi gjør og belønningen får vi gjennom fornøyde kunder og gode samarbeidspartnere.
  • Facebook
bottom of page